India!! - yesitis
Small mountain of pottery...found along a random street....

Small mountain of pottery...found along a random street....

India2402017Fort tourJaipurJunPalacesStreet